Kørekort

Skal du have kørekort?

Her finder du information om køreundervisningen til bil og MC. I fanebladene nedenfor kan du læse om undervisningens forløb, køreprøve, udvidelse af MC-kort, generhvervelse mv.

Hos Køge Bugt Køreskole tager vi os godt af dig fra start til slut, så du kan koncentrere dig om at tage kørekort.

Information om kørekort

Køreuddannelsens forløb
Teoretisk og praktisk undervisning kombineres efter lovens krav, så eleven lærer at kunne handle ansvarligt i trafikken. Hos Køge Bugt Køreskole er undervisningsforløbet tilrettelagt og gennemført efter at skabe et så optimalt udbytte for eleverne som muligt og lever naturligvis op til lovkravene.

Teori
Vi målretter undervisningen ud fra elevernes behov. Hos os får du personlig undervisning i alle lektioner, ingen computerundervisning! Der skal være plads til spørgsmål – og rigtige svar.

Praktik
Du starter på manøvrebane, før du skal ud på vej. Inden køreprøven, når du kontrollerer bilen/MC’en selvstændigt, skal du også på køreteknisk anlæg. For bil skal du gennemføre manøvrer på glat vejbane. For MC lærer du også at køre med sidevogn.

Teoriprøve
Når du har gennemført undervisningen i henhold til lektionsplanen, kan du gå til teoriprøve. Prøven er en billedprøve med 25 billeder og varer ca. 45 min. Den foregår hos Færdselsstyrelsen.

Praktisk prøve
En kontrolprøve af bilen/MC’en, kørsel med prøvesagkyndig i op til 50 min. med en korrekt håndtering af køretøjet og de trafikale forhold. For MC skal du udføre en række manøvreprøver med køretøjet, inden du kommer ud på vejen. 

Førstehjælpskursus
Første gang du tager kørekort, skal du gennemføre et obligatorisk færdselsrelateret 8 timers førstehjælpskursus. Køge Bugt Køreskole booker dig ind på et kursus i løbet af dit kørekortforløb, så du ikke selv behøver at sørge for dette. 

For 17-årige
Der gælder særlige regler for at tage kørekort til bil og MC, hvis du ikke er fyldt 18 år. Se information om 17-årige.

Dokumentation og administration ifm. dit kørekortforløb:

Lektionsplan
Ved holdstart får du udleveret en lektionsplan, som fungerer som undervisningsplan og logbog. Her kan du følge med i, hvor langt du er i dit kørekortforløb. Du og din kørelærer skal underskrive for den undervisning, du har modtaget, og lektionsplanen skal medbringes til al undervisning inkl. banekørsel samt teori- og praktisk prøve. 

Ansøgningsskema til kørekort (P23 skema)
Udleveres ved holdstart på køreskolen. Skal indleveres til Borgerservice og medbringes til teori- og praktisk prøve.

Lægeattest
Skal indhentes ved din egen læge og efterfølgende afleveres til køreskolen. Skal indleveres til Borgerservice. 

Foto
Du skal sørge for at få taget et pasfoto til din ansøgning. Skal indleveres til Borgerservice.

Kopi af sygesikringsbevis
Skal medbringes til holdstart. Skal indleveres til Borgerservice.

Kopi af kørekort
Hvis du har kørekort i forvejen, skal du medbringe kopi af dette til holdstart. Skal indleveres til Borgerservice. 

Billed-ID (fx. pas)
Skal medbringes til teori- og praktisk prøve.

Førstehjælpsbevis
Lovkrav ved førstegangserhvervelse af kørekort til bil og MC. Registreres online efter gennemført kursus. Skal indleveres/registreres på Borgerservice.

Samtykkeerklæring – 17-årige
Når du starter på at tage kørekort, før du er 18 år, skal dine forældre/værge samtykke til, at du kører bil, før du er 18 år. Erklæringen skal underskrives af dine forældre/værge og afleveres til køreskolen.

Erklæring om betaling – 17-årige
Når du starter på at tage kørekort, før du er 18 år, skal dine forældre/værge stå inde for betaling af dit kørekortforløb, da du endnu ikke er myndig. Erklæringen skal underskrives af dine forældre/værge og afleveres til køreskolen.

Ledsagerblanket – 17-årige
Når du har bestået køreprøven og skal ud og køre bil, skal du have en ledsagerblanket med, som både du og din ledsager skal underskrive og opbevare under kørslen.

ANT-kursusbevis
Lovkrav ved betinget eller ubetinget frakendelse af kørekort ved spiritus- eller narkokørsel. Skal indleveres/registreres på Borgerservice.

Midlertidigt kørekort
Udstedes ved bestået praktisk prøve og fungerer som kørekort, indtil du får tilsendt dit endelige kørekort.

Fornyelse af kørekort
Når du tager kørekort, er det efterfølgende gyldigt i 15 år (med mindre din køreevne kan være påvirket af medicinske forhold, som gør, at gyldigheden er kortere). Hold øje med udløbsdatoen af dit kørekort. Du skal henvende dig på Borgerservice og medbringe dit kørekort, et pasfoto og billed-ID for at forny kørekortet. Hvis der er gået mere end 3 år efter dit kørekort udløb, skal du bestå en kontrollerende teori- og køreprøve for at få det fornyet.

Kørekort til 17-årige

Der gælder særlige regler for at tage kørekort til bil og MC, hvis du ikke er fyldt 18 år. Dine forældre/værge skal underskrive en samtykkeerklæring, og når du har bestået køreprøven, må du kun køre bil med en erfaren bilist som ledsager. Du må føre bilen/MC’en alene, når du er blevet 18 år. 

Du kan starte på køreuddannelsen – undervisningen – 3 mdr. før, du fylder 17 år, og du kan gå til den praktiske prøve, fra du er fyldt 17 år. 

Da du ikke er myndig, er der nogle administrative forhold, der skal være på plads i forbindelse med, at du tager kørekort:

Samtykkeerklæring – 17-årige
Når du starter på at tage kørekort, før du er 18 år, skal dine forældre/værge samtykke til, at du kører bil, før du er 18 år. Køreskolen sender dig erklæringen, som skal underskrives af dine forældre/værge og bagefter afleveres tilbage til køreskolen.

Erklæring om betaling – 17-årige
Når du starter på at tage kørekort, før du er 18 år, skal dine forældre/værge stå inde for betaling af dit kørekortforløb, da du endnu ikke er myndig. Køreskolen sender dig erklæringen, som skal underskrives af dine forældre/værge og afleveres tilbage til køreskolen.

Ledsagerblanket – 17-årige
Når du har bestået køreprøven og skal ud og køre bil, skal du have en ledsagerblanket med, som både du og din ledsager skal underskrive og opbevare under kørslen. Ledsagerblanketten kan du finde online og printe ud til dit eget brug.

Kørekort til Motorcykel

Hos Køge Bugt Køreskole kan du tage kørekort til alle 3 MC-kategorier:

 • A1 (lille MC) – Alderskrav: 18 år.
 • A2 (mellem) – Alderskrav: 20 år*.
 • A (stor) – Alderskrav: 24 år – eller 2 års erfaring med A2*.

Vi kører udelukkende nye, fuldt servicerede motorcykler og har sikkerhedsbøjler montoret for at tage højde for, at du er ny til at håndtere motorcyklen.

Sikkerhedsudstyr
Hos os kan du låne al MC-sikkerhedsudstyr i undervisningen, så du kommer sikkert på vej. Støvler, hjelm, handsker, køredragt mv.

Den praktiske del af undervisningen foregår ved, at du modtager instrukser fra din kørelærer via headset. Kørelæreren kører i bil bagved eleverne, som kører i hold à 3 ad gangen. 

Sidevognskursus
På det køretekniske kursus modtager du udover undervisning i køreteknik, hvor du bl.a. træner undvige- og bremsemanøvrer, desuden kursus i at køre med sidevogn på MC.

Til den praktiske prøve skal du demonstrere for den prøvesagkyndige, at du kan gennemføre en række manøvreøvelser på en bane, før du kan komme ud på vejen.

*) Andre krav for ansatte i forsvaret, som mekanikerlærling mv. Spørg hvis du er i tvivl.

Køreprøven består af en teoretisk og en praktisk prøve. 

Teoriprøve
Når du har gennemført lektionsplanen, og alle papirerne er i orden, kan du aflægge teoriprøve. Prøvegebyr dækker Færdselsstyrelsens honorar for en teoriprøve samt en praktisk prøve. Hvis du ikke består en af prøverne, betales nyt gebyr. 

Prøven er en billedprøve med 25 billeder og varer ca. 45 min. Den foregår hos Færdselsstyrelsen.

Til teoriprøven skal du medbringe: Ansøgning om kørekort (P23), Lektionsplanen og billed-ID.

Pratisk prøve
Det er dine egne individuelle forhold og formåen, der er afgørende for, hvor mange lektioner – udover lovens obligatoriske mindste antal lektioner – du skal have, inden den praktiske prøve kan aflægges. Det obligatoriske mindste antal lektioner kan altså ikke anvendes som udtryk for et sædvanligt uddannelsesforløb. 

Du og din kørelærer kan først tilmelde dig køreprøve, når du har bestået teoriprøven, og du har været på køreteknisk anlæg. 

Prøven er en kontrolprøve af bilen/MC’en, kørsel med prøvesagkyndig i op til 50 min. med en korrekt håndtering af køretøjet og de trafikale forhold. For MC skal du desuden udføre en række manøvreprøver på bane, inden du kommer ud på vejen. 

Til den praktiske prøve skal du medbringe: Ansøgning om kørekort (P23), Lektionsplanen og billed-ID.

Du får umiddelbart efter prøvens afholde besked fra den prøvesagkyndige, om du har bestået eller ikke bestået. Når du har bestået, får du udleveret et midlertidigt kørekort.

Generhvervelse af kørekort

Du kan få frakendt dit kørekort betinget eller ubetinget, hvis du overtræder Færdselsloven.

Betinget frakendelse
Du skal bestå en kontrollerende køreprøve for at beholde dit kørekort. 

Du får frakendt kørekortet betinget, hvis du fx.:

 • Får 3 klip i kørekortet inden for 3 år
 • Kører mere end 60 % for stærkt
 • Kører mere end 40 % for stærkt ved et vejarbejde
 • Kører spirituskørsel med 0,5 – 1,2 promille.

Ubetinget frakendelse
Du skal aflevere dit kørekort til politiet og mister retten til at køre bil i min. 6 mdr. Herefter skal du bestå en kontrollerende køreprøve for at generhverve kørekortet. 

Du får frakendt kørekortet ubetinget, hvis du fx.

 • Kører over 100 % for stærkt
 • Kører spirituskørsel med over 1,2 promille
 • Kører groft uforsvarligt eller hasarderet
 • Får frakendt kørekortet betinget 2 gange inden for 3 år.

Ved spirituskørsel over 2,0 promille mister du kørekortet i mindst tre år. Du får en bøde, betinget fængsel, og din bil kan blive konfiskeret.

Kørselsforbud
Når du har taget kørekort første gang, er der strengere de første 3 år, hvis du overtræder Færdselsloven. Her vil du få forbud mod at køre bil, hvis du får 2 klip i kortet, og du skal gennemføre et undervisningsforløb hos en kørelærer og bestå en ny køreprøve. 

Hvis du har fået Kørselsforbud pga. alkohol eller narkokørsel, skal du gennemføre et ANT-kursus og efterfølgende bestå en ny køreprøve.

Særlig køreundervisning
Hvis du har fået et Kørselsforbud, skal du gennemføre et undervisningsforløb hos en kørelærer, som består af mindst 8 timers teori og 8 køretimer. Herefter kan du gå til køreprøve.

Kontrollerende køreprøve
Består af både en teoretisk prøve og en praktisk prøve. Begge skal bestås for at beholde eller generhverve dit kørekort.

Helbredsmæssig Køretest (Helbredstest)
I nogle tilfælde kan det være påkrævet at lave en Helbredsmæssig Køretest for at vurdere dine køreevner. Det kan f.eks. være aktuelt ved alvorlig sygdom, svækkelse pga. aldersforandringer el.lign. Du kan aftale at tage en evaluerende kørsel med din kørelærer hos Køge Bugt Køreskole, som også hjælper dig med at booke prøven med en prøvesagkyndig hos Færdselsstyrelsen, som skal stå for at vurdere, om du fortsat kan køre bil.

Alkohol, Narko og Trafikkursus (ANT)
Obligatorisk 12 timers kursus ved betinget eller ubetinget frakendelse af kørekort ved spiritus- eller narkokørsel. Skal gennemføres, før du kan gå op til kontrollerende køreprøve.

Kørselsforbud

Når du har taget kørekort første gang, er der strengere de første 3 år, hvis du overtræder Færdselsloven. Her vil du få forbud mod at køre bil, hvis du får 2 klip i kortet, og du skal gennemføre et undervisningsforløb hos en kørelærer og bestå en ny køreprøve. 

Hvis du har fået Kørselsforbud pga. alkohol eller narkokørsel, skal du gennemføre et ANT-kursus og efterfølgende bestå en ny køreprøve.

Særlig køreundervisning
Hvis du har fået et Kørselsforbud, skal du gennemføre et undervisningsforløb hos en kørelærer, som består af mindst 8 timers teori og 8 køretimer. Herefter kan du gå til køreprøve.

Kørekort til MC

Turbohold

Bliv klar til teoriprøven på 23 dage!

Sikkerhed!

Vi har alt MC sikkerhedsudstyr til udlån!

Udvid MC-kortet

Gå til køreprøve og kør en større MC!

Hos os skal du ikke “først ud og lære at køre bil, når du HAR fået kørekortet…”. Det lærer vi dig selvfølgelig.

Har du brug for rutinetimer?

Ring til os, hvis du har brug for at få et brush-up på dine køreevner. Det er din og andres sikkerhed, det drejer sig om. Og hvorfor ikke nyde at køre bil?

Kørelærer Lasse Grandjean

Kørekort til automatgear

Hos Køge Bugt Køreskole kan du tage kørekort til bil med automatgear. Dit kørekort bliver registreret med en kode, som viser, at du kun må føre bil med automatgear. Du kan efterfølgende udvide kørekortet, hvis du har brug for også at kunne føre bil med manuelt gear.

Kontakt os

Tlf. 28 112 212

Adresse

Tøxensvej 2
4600 Køge

Email

info@koge-bugt-koreskole.dk

Skriv besked

5 + 1 =